Organizácia školského roku 2017/2018

Otvorenie školského roka:      

kurzy pre žiakov  ZŠ                                              

 4. september 2017 o 11.30 hod.

pre dospelých a študentov SŠ          

6. september 2017 o 16.30 hod. –  1.roč. všetky jazyky

8. september 2017 o 16.30 hod. –   od 2.ročníkov,všetky jazyky

 

Testy

Polročné testy:                    od  23. 1. – 30 1. 2018

Záverečné testy:                 

2. 4.a 6. ročník - písomná časť od  12. 6 . – 20. 6. 2018, ústna časť od 21. 6. – 27. 6. 2018

1. 3. a 5. ročník písomná časť   od   20. 6. – 26. 6. 2018

Zaraďovacie testy pre nových poslucháčov : 28. jún 2018

Opravné testy :   27. august 2018           

Ukončenie školského roku          

Vydávanie osvedčení od 28. - 29. 6. 2018    

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Jesenný termín 2017

Všeobecná  štátna jazyková skúška anglický jazyk

písomná časť 6. október 2017

ústna časť 23.-.27.október 2017      

Prihlášky je potrebné podať do 15. septembra 2017                                                           

Jarný termín 2018

Základná  štátna jazyková skúška anglický jazyk

písomná časť 21. apríl 2018

ústna časť 1. - 3. jún 2018     

Všeobecná  štátna jazyková skúška anglický a nemecký jazyk

písomná časť 21. apríl 2018

ústna časť 1. - 3. jún 2018     

Prihlášky je potrebné podať od 01.03.2018 do 31.3.2018                                                            

 

ZÁPIS SÚČASNÝCH POSLUCHÁČOV DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV:

20. 6. 2018 -  29. 6. 2018

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  NA ŠK.R. 2018/2019  

4. 6. 2018 -   30. 6. 2018, v prípade voľných miest bude zápis pokračovať  24. 8. 2018 -  14. 9. 2018

PRÁZDNINY ( zhodujú sa s prázdninami na základných a stredných školách )

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin        

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Jesenné

27. október 2017 (piatok)

30. október –      

31. október 2017

2. november 201 (štvrtok)

Vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017 –

5. január 2018

8. január 2018 (pondelok)

Polročné

1. február 2018 (štvrtok)

2. február 2018 (piatok)

5. február 2018 (pondelok)

Jarné

(Košický kraj)

23. február 2018 (piatok)

26. február – 2. marec 2018

5. marec  2018 (pondelok)

Veľkonočné

28.marec 2018 (streda)

29. marec – 3.apríl 2018

4. apríl 2018(streda)

Letné

29. jún 2018 (piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

 

 

Štátne sviatky

1. september 2017 (piatok)              - Deň Ústavy Slovenskej republiky,

17. november 2017 (piatok)             - Deň boja za slobodu a demokraciu,

1. máj 2018 ( utorok)                       - Sviatok práce,

8. máj 2018 (utorok)                        - Deň víťazstva nad fašizmom,

5. júl 2018 (štvrtok)                         - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,

29. august 2018 (streda)                  - výročie Slovenského národného povstania,

 

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ

15. september 2017 (piatok)            - Sedembolestná panna Mária,

1. november 2017 (streda)               - Sviatok všetkých svätých,

25. december 2017 (pondelok)        - Prvý sviatok vianočný,

26. december 2017 (utorok)             - Druhý sviatok vianočný,

1. január 2018( pondelok)                - Deň vzniku SR.