Organizácia školského roku 2016/2017

Otvorenie školského roka 2016/17

kurzy pre žiakov  ZŠ
     
2. september 2016 o 11.30 hod.

pre dospelých a študentov SŠ
      
6. september 2016 o 16.30 hod. –  1.roč
      8. september 2016 o 16.30 hod. –  ostatné kurzy

Testy

Polročné testy:
     od  23. 1. – 27. 1. 2017

Záverečné testy:
     2. 4.a 6. ročník - písomná časť od  13. 6 . – 20. 6. 2017, ústna časť od 21. 6. – 27. 6. 2017
     1. 3. a 5. ročník písomná časť   od   20. 6. – 23. 6. 2017

Zaraďovacie testy pre nových poslucháčov: 27. jún 2017
Opravné testy: 25. august 2017           

Ukončenie školského roku
Vydávanie osvedčení  28. -29. 6. 2017     

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY
Jarný termín 2017

Základná  štátna jazyková skúška anglický jazyk 

písomná časť 22. apríl 2017
ústna časť  1.-  3. jún 2017       

Všeobecná  štátna jazyková skúška anglický a nemecký jazyk
písomná časť 22. apríl 2017
ústna časť  1.- 3. jún 2017        

Prihlášky je potrebné podať od 01.03.2017 do 31.3.2017                                                              

ZÁPIS SÚČASNÝCH POSLUCHÁČOV DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV: 
20. 6. 2017  -  30. 6. 2017

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV  NA ŠK.R. 2017/2018
5. 6. 2017 -   30. 6. 2017, v prípade voľných miest bude zápis pokračovať  24. 8. 2017 -  14. 9. 2017

PRÁZDNINY 
( zhodujú sa s prázdninami na základných a stredných školách )

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2016/2017

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin        

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

Jesenné

27. október 2016 (štvrtok)

28. október –      

31. október 2016

2. november 2016 (streda)

Vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016 –

5. január 2017

9. január 2017 (pondelok)

Polročné

2. február 2017 (štvrtok)

3. február 2017 (piatok)

6. február 2017 (pondelok)

Jarné

(Košický kraj)

3. marec 2017 (piatok)

6. – 10. marec 2017

13. marec 2017 (pondelok)

Veľkonočné

12. apríl 2017 (streda)

13.– 18. apríl 2017

19. apríl 2017 (streda)

Letné

30. jún 2017 (piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017 (pondelok)

 

 

Štátne sviatky

1. september 2016 (štvrtok)             - Deň Ústavy Slovenskej republiky,

17. november 2016 (štvrtok)            - Deň boja za slobodu a demokraciu,

1. máj 2017 ( pondelok)                   - Sviatok práce,

8. máj 2017 (pondelok)                    - Deň víťazstva nad fašizmom,

5. júl 2017 (streda)                           - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda,

29. august 2017 (utorok)                  - výročie Slovenského národného povstania,

 

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ

15. september 2016 (štvrtok)           - Sedembolestná panna Mária,

1. november 2016 (utorok)              - Sviatok všetkých svätých,

26. december 2016 (pondelok)        - Druhý sviatok vianočný,

6. január 2017 (piatok)                     - Zjavenie pána- Traja králi,

14. apríl 2017 (piatok)                      - Veľký piatok,

17. apríl 2017 (pondelok)                 - Veľkonočný pondelok