Kurzy v školskom roku 2016/2017

 

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA: 

Dospelí,  študenti stredných a vysokých  škôl
1. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary
2. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary a Pre-Intermediate
3. ročník - učebnica: English File Third Edition Pre-Intermediate, Intermediate
4. ročník - učebnica: English File Third Edition Intermediate, študenti: English in Mind 3, 
5. ročník - učebnica: English File Intermediate, Upper-Intermediate, študenti English in Mind  3, Complete First Certificate  
6. ročník - učebnica: English File Third Edition Upper-Intermediate, študenti:  Complete First Certificate 2nd edition

Prípravný ročník na  základnú štátnu jazykovú skúšku:
Učebnica: Complete First Certificate ,  Round up 5,6. Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií  anglicky hovoriacich krajín na úrovni B2, B2+.

Prípravný ročník na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.
Učebnice: English File Third Edition Upper-Intermediate, Round up 6, British and American Life and Institutions E. Morkesová. Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania a prekladu. Doplnkový materiál o literatúre  anglicky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1.                                 

Žiaci základných škôl  (11-15 rokov)
1. ročník - učebnica: Prepare! 1 
2. ročník - učebnica: Motivate 1,2 alebo Prepare! 2
3. ročník - učebnica: Beyond A2+
4. ročník - učebnica: English in Mind 3

Konverzačný kurz - pre stredoškolákov maturantov. Materiály zamerané na zopakovanie a testovanie gramatiky, čítania a počúvania  s porozumením a rozvoj rozprávania v okruhoch konverzačných tém na maturitnú skúšku na úrovni B2.

Špeciálne gramaticko-konverzačné kurzy:

Pre žiakov ZŠ - učebnicaBeyond A2+, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2+.

Pre študentov SŠ - učebnica: English File Third Edition Intermediate, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni B1.2.

Špeciálny prekladový kurz: materiály zamerané na rozvoj zručností pri preklade do anglického jazyka. Úroveň B2 – C2.1.
 

KURZY NEMECKÉHO JAZYKA
1. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 1
2. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 1,2
3. ročník - učebnica:  Berliner Platz Neu 2,3
4. ročník - učebnica: Berliner Platz Neu 3
5. ročník - učebnica: EM Hauptkurs lekcie 1 - 4
6. ročník - učebnica: EM Hauptkurs lekcie 5 - 10 
7. ročník – prípravný na všeobecnú štátnu  jazykovú skúšku:  EM Abschlusskurs, reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1.

 

KURZ TALIANSKEHO JAZYKA
Konverzačný kurz: Talianska konverzácia , I come Italia, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni B1.2
 

KURZ FRANCÚZSKEHO JAZYKA
1. ročník - učebnica: Campus 1, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A1.
 

KURZ RUSKÉHO JAZYKA

1. ročník - učebnica: Raduga 1, Začíname s ruštinou, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A1.
 

KURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA

2. ročník - učebnica: K. Brožová Aventura 1, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2.