Kontakt

Adresa    Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves 
Telefón   0905727558, 053/3810188,  
Fax    053/4425651
E-mail    js@jssnv.sk
Administratíva     0905 727 559, 
   
Číslo účtu 7000354759/8180

IBAN

IČO 

SK92 8180 0000 0070 0035 4759

355 38 791

DIĆ 2021 590 109