Zápis poslucháčov na š.r. 2017/18

             

ZÁPIS nových poslucháčov pokračuje od 24. augusta do 14. septembra 2017

osobne:     

  v auguste  zborovni školy od 10.00 hod. do 15.00 hod. 

   v septembri  v zborovni školy  pondelok – štvrtok od 12.00 hod do 18.00 hod., piatok 9.00 -15.30 hod.,  

telefonicky:

aj mimo vyššie uvedené hodiny na : 0905 727558, 053/3810188

mailom:

aj počas celého augusta  do 14. septembra 2017 na: js@jssnv.sk