Zápis poslucháčov na š.r. 2017/18

             

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 5. júna do 30. júna 2017

      osobne v budove školy pondelok – štvrtok od 12.00 hod do 19.00 hod.,

      piatok 9.00 -15.30 hod.,  telefonicky: 0905 727558, 053/3810188

Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 05. 6. - 28. 6. 2017, od 13.00 do 17.00 hod.

Vstupný  test  do vyšších ročníkov pre stredoškolákov a dospelých 29. 6. 2017 o 16.30 hod.   

       Na vstupné pohovory a testy je potrebné zapísať sa v termíne zápisu