Zápis poslucháčov na š.r. 2016/17

                  Do kurzov jazykovej školy sa možno zapísať aj počas trvania školského roku, za predpokladu, že v danom kurze je voľné miesto.

Informácie o voľných miestach Vám poskytneme na telefónnom čísle 0905727558