Zápis poslucháčov na š.r. 2018/19

Do kurzov jazykovej školy sa noví poslucháči zapisujú v mesiaci jún 2018, v zborovni školy v čase 12.30 - 18.00 hod. pondelok až štvrtok, v piatok 9.00 hod - 15.00 hod. Pre zápis je potrebné vyplniť prihlášku a do týždňa uhradiť poplatok za štúdium. Prihlášku nájdete aj na našej stránke: Prihláška na štúdium.

Do prvých ročníkov sa poslucháči zapisujú priamo a môžu poslať prihlášku mailom ako prílohu, do vyšších ročníkov, pre správne zaradenie do kurzu, je potrebná osobná účasť. 

Zápis môže pokračovať aj v termíne 23.8.2018 - 10.9. 2018, v prípade, ak nebudú naplnené kurzy. 

Do kurzov jazykovej školy sa môžete zapísať aj počas školského roka, ktorý práve prebieha, ak  je v danom kurze voľné miesto.

informácie : telefonicky 0905 727 558, 053/3810188

mailom: js@jssnv.sk