Ponuka práce

Riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves  informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2017.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves , www.jssnv.sk
Kontakt: js@jssnv.sk, 0905727558

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť,  osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, práca v tíme, ochota ďalej sa vzdelávať,  zdravotná spôsobilosť. Prax  na základnej, strednej alebo jazykovej škole minimálne 3 roky, okolností umožňujúce pracovať  popoludní

Požadované doklady:

            žiadosť o prijatie do zamestnania

            životopis

            doklady o dosiahnutom vzdelaní

             súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne  do

 15. 06. 2017 na riaditeľstvo školy.