Ponuka práce

Riaditeľka Jazykovej školy, Javorová 16, Spišská Nová Ves  informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/ka anglického a nemeckého jazyka na plný úväzok od 1. septembra 2018.

Kategória: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov aprobácia anglický a nemecký jazyk

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa podľa vyhlášky č. 437/2009  Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Názov a adresa zamestnávateľa: Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves , kontakt:  js@jssnv.sk,  0905 727 558
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

            bezúhonnosť

            osobnostné predpoklady: zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita

            zdravotná spôsobilosť

            prax  na základnej, strednej alebo jazykovej škole min.3 roky výhodou

            okolností umožňujúce pracovať  popoludní

 

Požadované doklady:

            žiadosť o prijatie do zamestnania

            životopis

            doklady o dosiahnutom vzdelaní

             súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, e-mailom alebo doručte osobne  do 15.06.2018 na riaditeľstvo školy.