Kontakt

Adresa:    Jazyková škola, Javorová16, 05201 Spišská Nová Ves 

Telefón:  riaditeľ: 0905 727 558

              zborovňa: 0917 801 457, 053/38 10 188

             administrácia: 0905 727 559

e-mail: js@jssnv.sk

číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

IČO  355 38 791

DIČ   2021 590 109