Termín

 

JARNÝ TERMÍN 2019

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Jarný termín 2019

Základná  štátna jazyková skúška - anglický jazyk

písomná časť 27. apríl 2019

ústna časť 1. - 3. jún 2019     

Všeobecná  štátna jazyková skúška - anglický a nemecký jazyk

písomná časť 27. apríl 2019

ústna časť 1. - 3. jún 2019     

Základná  štátna jazyková skúška - ruský jazyk

písomná časť 27. apríl 2019

ústna časť 1. - 3. jún 2019     

Prihlášky je potrebné podať od 01.03.2019 do 31.3.2019        

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku, podpísaný) a doklad o zaplatení poplatku. Obe prílohy sú povinné a prihláška bez nich je považovaná za nekompletnú. Evidujeme len kompletné prihlášky.

Prihlášku si môžete stiahnuť z našej stránky alebo si ju vyžiadať v zborovni jazykovej školy. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška :     interný poslucháč: 50,- €

                                                               externý poslucháč: 60,- € .

Všeobecná štátna jazyková skúška:   interný poslucháč: 65,- €

                                                                 externý poslucháč: 85,- €.

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759