Termín

Jarný termín 2017

Základná štátna jazyková skúška  anglický  jazyk:  

písomná časť 22. apríl 2017, ústna časť 1. - 3. jún  2017

Všeobecná štátna jazyková skúška anglický a nemecký jazyk: 

písomná časť 22. apríl 2017, ústna časť 1. - 3. jún  2017

Prihlášky je potrebné podať od 01. 03. 2017 do 31. 3. 2017.

 

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis a doklad o zaplatení poplatku. Obe prílohy sú povinné a prihláška bez nich je považovaná za nekompletnú. Evidujeme len kompletné prihlášky.

Prihlášku si môžete stiahnuť z našej stránky alebo si ju vyžiadať v zborovni jazykovej školy. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška :     interný poslucháč: 50,- €, externý poslucháč: 60,- € .

Všeobecná štátna jazyková skúška:   interný poslucháč: 65,- € , externý poslucháč: 85,- €.

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759