Termín

Jesenný termín 2017

V jesennom termíne 2017 ponúkame iba

Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku v  anglickom jazyku: 

písomná časť 6. október 2017, ústna časť  23.- 26. október 2017

Prihlášky je potrebné podať od 21. 8. 2017 do 15. 9. 2017 

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis a doklad o zaplatení poplatku. Obe prílohy sú povinné a prihláška bez nich je považovaná za nekompletnú. Evidujeme len kompletné prihlášky.

Prihlášku si môžete stiahnuť z našej stránky alebo si ju vyžiadať v zborovni jazykovej školy. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška :     interný poslucháč: 50,- €

                                                               externý poslucháč: 60,- € .

Všeobecná štátna jazyková skúška:   interný poslucháč: 65,- €

                                                                 externý poslucháč: 85,- €.

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759