Zamestnanci

PhDr. Jana Fukerová

poverená vedením,

učiteľka NEJ, ANJ

fukerova@jssnv.sk 0905 727 558, 053/38 10 188
Mgr. Lucia Dzurillová učiteľka ANJ zástupca pre pedagogické veci gaborova@jssnv.sk 053/38 10 188
Mgr. Zuzana Gardošová učiteľka ANJ gardosova@jssnv.sk  0917 801 457

Externí učitelia

Mgr. Justína Kurillová učiteľka ANJ kurillova@jssnv.sk  
Ing. Mgr. Miriam Dovalová učiteľka ANJ  dovalova@jssnv.sk  -
Mgr. Stanislava Hudranová učiteľka ANJ hudranova@jssnv.sk  
Mgr. Daniela Lozanová učiteľka TAJ lozanova@jssnv.sk  
Mgr. Monika Pirháčová učiteľka ANJ
pirhacova@jssnv.sk

 
PhDr.Alexandra Schmidtová,PhD. učitelka SPJ schmidtova@jssnv.sk
 
Mariana Meneses Fernandez učiteľka SPJ    
Mgr. Lucia Bobková učiteľka ANJ bobkova@jssnv.sk  
Mgr. Daša Rutkayová učiteľka ANJ rutkayova@jssnv.sk  
Mgr. Lucia Janíková učiteľka NEJ janikova@jssnv.sk  
PaedDr. Silvia Kozubová učiteľka NEJ kozubova@jssnv.sk  

Ostatní pracovníci

Daniela Spišáková mzdová účtovníčka -

0905727559

Anastázia Melušová hospodárka -  
 Ing. Radovan Papcun technik    
Mária Brutovská upratovačka - -