Zamestnanci

Mgr. Justína Kurillová riaditeľka, učiteľka ANJ kurillova@jssnv.sk 0905 727 558, 053/38 10 188
PhDr. Jana Fukerová učiteľka NEJ,ANJ zástupca pre pedagogické veci fukerova@jssnv.sk 053/38 10 188
Mgr. Lucia Gáborová učiteľka ANJ gaborova@jssnv.sk  0917 801 457
Mgr. Zuzana Gardošová učiteľka ANJ gardosova@jssnv.sk 0917 801 457

Externí učitelia

Mgr. Igor Pirháč učiteľ NEJ pirhac@jssnv.sk -
Mgr. Stanislava Hudranová učiteľka ANJ    
Mgr. Eva Hudáková učiteľka  FRJ    
Mgr. Monika Pirháčová učiteľka ANJ
 

 
Mgr.Lenka Čajková učitelka SPJ  
 
Mgr, Viera Kučinská učiteľka RUJ    
       

Ostatní pracovníci

Daniela Spišáková mzdová účtovníčka -

0905727559

053/4297887

Anastázia Melušová hospodárka -  
 Ing. Radovan Papcun technik    
Mária Brutovská upratovačka - -