Ruský jazyk

ROZVRH HODÍN 2018/2019

V školskom roku 2018/2019   pre nedostatočný počet záujemcov nebol otvorený  žiadny kurz ruského jazyka.