Anglický jazyk

ANGLICKÝ JAZYK 

   Dospelí a študenti stredných škôl:

  • kurzy všeobecnej angličtiny 1. - 6. ročník
  • prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2)
  • prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1)

 KONVERZAČNÝ KURZ  pre pokročilých so  zahraničným lektorom a stredne pokročilých (udržiavací kurz) so slovenským učiteľom

Žiaci ZŠ:

  • pre žiakov od 11 rokov 1 – 4. ročník - kurz všeobecnej angličtiny
  •  kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa chcú zlepšiť v cudzom jazyku a pripraviť sa na štúdium  na strednej škole

Špeciálne kurzy pre študentov stredných škôl:

  • kurz pre študentov 1. ročníka, ktorí si po príchode na strednú školu potrebujú zopakovať  a upevniť gramatiku a slovnú zásobu

KONVERZAČNÝ KURZ  PRE MATURANTOV  určený  pre študentov 3. a 4. roč., ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku

NOVINKA – denný intenzívny kurz  anglického jazyka, 14 hodín týždenne.  Kurz je určený pre absolventov stredných škôl do 26 rokov.