Nemecký jazyk

NEMECKÝ  JAZYK

 

Dospelí a študenti stredných škôl:

  • kurzy všeobecnej nemčiny 1. – 6. ročník  
  • prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1)

Žiaci ZŠ:

  • pre žiakov od 11 rokov, začiatočníkov aj mierne pokročilých 

  • špeciálny kurz  pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa chcú zlepšiť v cudzom jazyku a pripraviť sa na štúdium  na strednej škole    

 Špeciálne pre študentov stredných škôl:            

Kurz pre študentov 1. ročníka, ktorí si po príchode na strednú školu potrebujú zopakovať  a upevniť gramatiku a slovnú zásobu

KONVERZAČNÝ KURZ  PRE MATURANTOV určený  pre študentov 3. a 4. roč., ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku