ZŠ Povýš. sv. Kríža, Smižany

           Pobočka na Základnej škole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch

v školskom roku 2017/2018  ponúka nasledujúce kurzy anglického jazyka:

1. ročník kurzu anglického jazyka pre žiakov 5. a 6. ročníkov. 

2. ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov 6. a 7. ročníkov. 

3. ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov 8 a 9. ročníka

4. ročník kurzu anglického jazyka  pre dospelých a študentov stredných škôl. 

 

V prípade otázok sa informujte sa na 0905727558.