Gymnázium Školská 7, SNV

POBOČKA GYMÁZIUM ŠKOLSKÁ 7, SPIŠSKÁ NOVÁ VES  ponúka študentom kvalitnú alternatívu pre ďalšie zdokonaľovanie sa v cudzích jazykoch s možnosťou vykonať štátnu jazykovú skúšku

Školský rok 2016/2017

                                         KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

KURZ PRE ŠTUDENTOV 1. 2. a 3. ROČNÍKA

Kurz zameraný na upevnenie učiva z gramatiky a rozvíjanie ďalších  jazykových zručností – rozprávania, čítania, počúvania pre študentov, ktorí pociťujú potrebu zdokonaliť sa v cudzom jazyku  z dôvodu zlepšenia študijných výsledkov na strednej škole alebo chcú získať. Obsah kurzu sa prispúsobi potrebám poslucháčov.

Vyučovanie v kurze – podľa výberu:   2x týždenne ako dvojhodinovka

                                                                 1x týždenne ako dvojhodinovka

v priestoroch Gymnázia Školská 7, popoludní po skončení vyučovania.

 Cena kurzu:  120,00 (4 vyučovacie hodiny do týždňa)

                          80,00 € ( 2 vyučovacie hodiny do týždňa)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je 12. V cene kurzu nie je zahrnutý študijný materiál.

KONVERZAČNÝ KURZ PRE MATURANTOV

Kurz zameraný hlavne na prípravu na ústnu časť maturitnej skúšky, no podľa požiadaviek jeho obsahom môže byť aj rozvoj jazykových zručností potrebných vo všetkých častiach skúšky (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, rozprávanie v rámci predpísaných tém, gramatika a lexika), precvičovanie kľúčových techník testovania.

Cena kurzu:  100,00  (4 vyučovacie hodiny do týždňa: september - máj)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je12.

Cena kurzu: 80,00  (2 vyučovacie hodiny do týždňa: september - máj)

Požadovaný počet študentov na otvorenie kurzu je12.

                    Prihlasovanie do kurzov: od 24. augusta  do 13. septembra 2016

Kontaktné osoby na Gymnáziu Školská 7, Sp.Nová Ves:

Mgr. M. Pirháčová, Mgr. J. Zajacová Rozmušová, PhD. – prihlášky, informácie.

V Jazykovej škole, Javorová 16,  Sp. Nová Ves, osobne od 12.00 do 18.30 hod., tel. 0905727558, 053/3810188