Zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Mgr. Miriam Dovalová

riaditeľka,

učiteľka ANJ, NEJ

dovalova@jssnv.sk

js@jssnv.sk

0905/727558

053/3810188

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Lucia Bobková

učiteľka ANJ, NEJ

bobkova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Lucia Dzurillová

učiteľka ANJ

dzurillova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mariana Meneses Fernandez

učiteľka SPJ

fernandez@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Zuzana Gardošová

učiteľka ANJ

gardosova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Eva Hudáková

Učiteľka ŠPJ

hudakova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Stanislava Hudranová učiteľka ANJ hudranova@jssnv.sk  0917 801 457

PaedDr. Silvia Kozubová

učiteľka NEJ

kozubova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Justína Kurillová

učiteľka ANJ

kurillova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Anna Majerechová učiteľka JPJ majerechova@jssnv.sk 0917 801 457

Mgr. Daniela Lozanová

učiteľka TAJ

lozanova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Daša Rutkayová učiteľka ANJ rutkayova@jssnv.sk  0917 801 457

Nepedagogickí zamestnanci

Daniela Spišáková

mzdová účtovníčka

spisakova@jssnv.sk

0905/727559

Anastázia Melušová

hospodárka

 

 

 Ing. Radovan Papcun

technik

papcun@jssnv.sk

 

Mária Brutovská

upratovačka