ZŠ Povýš. sv. Kríža, Smižany

  Pobočka na Základnej škole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch

v školskom roku 2018/2019 sa  vyučujú nasledujúce kurzy anglického jazyka:

 

1. ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov 5. a 6. ročníkov. ( utorok a štvrtok 13.50 -15.20 hod.)

3.a 4 ročník kurzu anglického jazyka  pre žiakov a8 a 9. ročníka ( utorok a štvrtok 15.30 -17.00 hod.)

konverzačný kurz anglického jazyka  pre stredne pokročilých (dospelí a študenti stredných škôl).

Utorok a štvrtok 17.10 -18.40 hod.

V prípade otázok sa informujte sa na 0905 727 558.