Oznamy

Otvorenie školského roka

Má informatívny charakter. Vo vestibule Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves a vo vestibule ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch budú zoznamy poslucháčov s uvedením dátumu prvého stretnutia. V tom istom čase budú na internete zverejnené zoznamy poslucháčov v ročníkoch s uvedením dátumu prvého stretnutia. Na prvé stretnutie je potrebné sa dostaviť kvôli upresneniu vyučovacích dní a času kurzov.

 

kurzy pre žiakov ZŠ: 2. september 2019 o 11.30 – 1. – 4. ročník žiaci

kurzy na pobočke v Smižanoch: 3. september 2019 o 16.00

pre dospelých a študentov:          

4. september 2019 o 16.30 hod. –  základný kurz pre všetky jazyky – 0., 1., 2. ročník

5. september 2019 o 16.30 hod. –  stredný, vyšší a prípravný kurz, konverzačné kurzy, prekladový seminár, iné kurzy z ponuky, všetky jazyky