Jazyková škola v Spišskej Novej Vsi

Nevyučuje sa

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa prerušuje vyučovanie na Jazykovej škole Javorová 16, Spišská Nová Ves v dňoch 16. až 27. marca 2020.

V prípade potreby nás kontaktujte mejlom na js@jssnv.sk alebo telefonicky na 0905 727 558 a 0917 801 457.

Prihlášky na štátnu jazykovú skúšku je potrebné poslať do 31. marca 2020. Môžete tak urobiť mejlom alebo poslať poštou. Prihlášky je potrebné náležite vyplniť, pripojiť štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, Súhlas so spracovaním osobných údajov a vierohodný doklad o platbe za skúšku. Prihlášku a súhlas nájdete na www.jssnv.sk v sekcii Štátne jazykové skúšky, časť Tlačivá.

Jarný termín písomnej časti štátnych jazykových skúšok sa presúva z pôvodného termínu 25. apríla 2020 na 9. mája 2020 (sobota).

Ústna časť štátnych jazykových skúšok bude od 12. do 14. júna 2020.