Organizácia školského roku 2019/2020

Otvorenie školského roka:      

Má informatívny charakter. Vo vestibule Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves a vo vestibule ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch budú zoznamy poslucháčov s uvedením dátumu prvého stretnutia. V tom istom čase budú na internete zverejnené zoznamy poslucháčov v ročníkoch s uvedením dátumu prvého stretnutia.

 

kurzy pre žiakov ZŠ: 2. september 2019 o 11.30 – 1. - 4. ročník žiaci

kurzy na pobočke v Smižanoch: 3. september 2019 o 16.00 v Základnej škole Povýšenia sv. Kríža

pre dospelých a študentov:          

4. september 2019 o 16.30 hod. –  základný kurz pre všetky jazyky – 0., 1., 2. ročník

5. september 2019 o 16.30 hod. –  stredný, vyšší a prípravný kurz, konverzačné kurzy, prekladový seminár, iné kurzy z ponuky

 

Testy

Polročné testy:                    

od 22. do 28. januára 2020

Koncoročné testy:                 

2. 4. a 6. ročník – písomná časť od 10. do 16. júna 2020, ústna časť od 16. do 23. júna 2020

1. 3. a 5. ročník – písomná časť od 15. do 23. júna 2020

Opravné testy : 27. august 2020           

 

Ukončenie školského roku          

Vydávanie osvedčení od 29. do 30. júna 2020    

 

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

 

Jesenný termín 2019

Všeobecná a základná štátna jazyková skúška anglický jazyk

písomná časť – 11. október 2019 (piatok)

ústna časť – 8. november 2019 (piatok)      

Prihlášky je potrebné podať do 16. septembra 2019                                                           

 

Jarný termín 2020

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

písomná časť – 18. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

písomná časť – 18. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Všeobecná a základná štátna jazyková skúška – španielsky jazyk

písomná časť – 18. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – taliansky jazyk

písomná časť – 18. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – ruský jazyk

písomná časť – 18. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

 

Prihlášky je potrebné podať od 1. marca do 31. marca 2020                                                            

 

 

 

ZÁPIS SÚČASNÝCH POSLUCHÁČOV DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV:

22. – 26. jún 2020

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV 

jún 2020 – osobne, telefonicky, mailom

júl – august 2020 –telefonicky, mailom

do 10. septembra 2020 – osobne, telefonicky, mailom

 

PRÁZDNINY

(zhodujú sa s prázdninami na základných a stredných školách)

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2019

(utorok)

30. október – 31. október 2019

4. november 2019

(pondelok)

vianočné

20. december 2019 (piatok)

(piatok)

 23. december 2019 –
 7. január 2020

 8. január 2020

 (streda)

polročné

31. január 2020

(piatok)

 3. február 2020

 (pondelok)

 4. február 2020

 (utorok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj Košický kraj, Prešovský kraj

14. február 2020

(piatok)

 17. február – 21. február 
 2020

 24. február 2020

 (pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

21. február 2020

(piatok)

 24. február – 28. február  
 2020

 2. marec 2020

 (pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

28. február 2020

(piatok)

 2. marec – 6. marec 2020

 9. marec 2020

 (pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

 9. apríl – 14. apríl 2020

 15. apríl 2020

 (streda)

letné

30. jún 2020

(utorok)

 1. júl – 31. august 2020

 2. september 2020

 (streda)

 

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja:

1. september 2019 (nedeľa)                          - Deň Ústavy Slovenskej republiky,

15. september 2019 (nedeľa)                        - Sedembolestná Panna Mária,

1. november 2019 (piatok)                            - Sviatok všetkých svätých,

17. november 2019 (nedeľa)                        - Deň boja za slobodu a demokraciu,

24. december 2019 (utorok)                          - Štedrý deň

25. december 2019 (streda)                           - Prvý sviatok vianočný,

26. december 2019 (štvrtok)                         - Druhý sviatok vianočný,

1. január 2020 (streda)                                 - Deň vzniku Slovenskej republiky

6. január 2020 (pondelok)                             - Zjavenie Pána (Traja králi)

1. máj 2020 (piatok)                                       - Sviatok práce,

8. máj 2020 (piatok)                                       - Deň víťazstva nad fašizmom,

5. júl 2020 (nedeľa)                                        - Sviatok svätého Cyrila a Metoda,

29. august 2020 (sobota)                               - Výročie Slovenského národného povstania.