Termíny

 

JESENNÝ TERMÍN 2019

ŠTÁTNE JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Jesenný termín 2019

Základná  štátna jazyková skúška - anglický jazyk

písomná časť - 11. október 2019

ústna časť - 8. november 2019

Všeobecná  štátna jazyková skúška - anglický jazyk

písomná časť - 11. október 2019

ústna časť - 8. november 2019

Prihlášky je potrebné podať do 16. septembra 2019.

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku, podpísaný), súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o zaplatení poplatku. Prílohy k prihláške sú povinné a prihláška je bez nich považovaná za neúplnú.

Prihlášku a Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť z našej stránky alebo si ich vyžiadať v zborovni jazykovej školy. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška : 60 €

Všeobecná štátna jazyková skúška85 €

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759

 

Jarný termín 2020

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Všeobecná a základná štátna jazyková skúška – španielsky jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – taliansky jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

Základná štátna jazyková skúška – ruský jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. – 30 máj 2020     

 

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška :     interný poslucháč: 50 €

  externý poslucháč: 60 €

Všeobecná štátna jazyková skúška:   interný poslucháč: 65 €

 externý poslucháč: 85 €

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku, podpísaný), súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o zaplatení poplatku. Prílohy k prihláške sú povinné a prihláška je bez nich považovaná za neúplnú.

Prihlášku a Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť z našej stránky alebo si ich vyžiadať v zborovni jazykovej školy. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

Prihlášky je potrebné podať od 1. marca do 31. marca 2020.