Termíny

Jarný termín 2020

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – anglický jazyk

písomná časť – 9. máj 2020

ústna časť – 12. - 14. jún 2020     

Základná štátna jazyková skúška – nemecký jazyk

písomná časť – 9. máj 2020

ústna časť – 12. - 14. jún 2020     

Základná a všeobecná štátna jazyková skúška – španielsky jazyk

písomná časť – 9. máj 2020

ústna časť – 12. - 14. jún 2020     

Základná štátna jazyková skúška – taliansky jazyk

písomná časť – 9. máj 2020

ústna časť – 12. - 14. jún 2020     

Základná štátna jazyková skúška – ruský jazyk

písomná časť – 25. apríl 2020

ústna časť – 28. máj – 2. jún 2020     

 

Súčasťou prihlášky je štruktúrovaný životopis (v slovenskom jazyku, podpísaný), súhlas so spracovaním osobných údajov a doklad o zaplatení poplatku. Prílohy k prihláške sú povinné a prihláška je bez nich považovaná za neúplnú.

Prihlášku a Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť z našej stránky zo sekcie Štátne jazykové skúšky časť Tlačivá alebo si ich vyžiadať mejlom. Poplatky a číslo účtu sú uvedené nižšie.

 

Poplatky

Základná štátna jazyková skúška :     interný poslucháč: 50 €

  externý poslucháč: 60 €

Všeobecná štátna jazyková skúška:   interný poslucháč: 65 €

 externý poslucháč: 85 €

Číslo účtu: IBAN   SK92 8180 0000 0070 0035 4759

 

Prihlášky je potrebné podať od 1. marca do 31. marca 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu môžete posielať prihlášky mejlom alebo poštou.