Výsledky písomnej časti

Výsledky písomnej časti štátnej jazykovej skúšky jarný termín 2020 – 12. jún 2020

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

ANJz 01/2020

V

ANJz 02/2020

V

ANJz 03/2020

V

ANJz 04/2020

V

ANJz 05/2020

V

ANJz 06/2020

V

ANJz 07/2020

V

ANJz 08/2020

V

ANJz 09/2020

V

ANJz 10/2020

V

ANJz 11/2020

V

ANJz 12/2020

V

ANJz 13/2020

V

ANJz 14/2020

V

 

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

ANJv 01/2020

N

ANJv 02/2020

V

ANJv 03/2020

V

ANJv 04/2020

V

ANJv 05/2020

V

ANJv 06/2020

V

ANJv 07/2020

V

ANJv 08/2020

V

ANJv 09/2020

V

ANJv 10/2020

V

ANJv 11/2020

V

ANJv 12/2020

V

ANJv 13/2020

V

ANJv 14/2020

V

 

 

Výsledky písomnej časti štátnej jazykovej skúšky jarný termín 2020 – 11. jún 2020

 

Všeobecná štátna jazyková skúška zo španielskeho jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

ŠPJv 01/2020

N

ŠPJv 02/2020

N

 

Základná štátna jazyková skúška zo španielskeho jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

ŠPJz 01/2020

V

 

Základná štátna jazyková skúška z talianskeho jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

TAJz 01/2020

N

TAJz 02/2020

V

 

Základná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

NEJz 02/2020

V

NEJz 03/2020

V

NEJz 04/2020

V

NEJz 05/2020

N

 

Základná štátna jazyková skúška z ruského jazyka:

číslo skúšobného zápisu

výsledok skúšky

RUJz 01/2020

V

 

výsledok skúšky – V – vyhovel/a

               – N – nevyhovel/a