Výsledky písomnej časti

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka – jarný termín 2022:

 

ANJv 01/2022

V

ANJv 02/2022

V

ANJv 03/2022

N

ANJv 04/2022

V

ANJv 05/2022

V

ANJv 06/2022

V

ANJv 07/2022

V

ANJv 08/2022

V

ANJv 09/2022

V

ANJv 10/2022

V

ANJv 11/2022

V

ANJv 12/2022

V

ANJv 13/2022

V

ANJv 14/2022

V

ANJv 15/2022

V

ANJv 16/2022

N

ANJv 17/2022

V

 

 

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka – jarný termín 2022:

 

ANJz 01/2022

V

ANJz 02/2022

N

ANJz 03/2022

V

ANJz 04/2022

V

ANJz 05/2022

V

ANJz 06/2022

N

ANJz 07/2022

V

ANJz 08/2022

V

ANJz 09/2022

V

ANJz 10/2022

V

ANJz 11/2022

V

ANJz 12/2022

N

ANJz 13/2022

N

ANJz 14/2022

V

ANJz 15/2022

V

ANJz 16/2022

V

ANJz 17/2022

V

ANJz 18/2022

N

ANJz 19/2022

V

ANJz 20/2022

V

ANJz 21/2022

V

ANJz 22/2022

V

ANJz 23/2022

N

ANJz 24/2022

V

ANJz 25/2022

N

ANJz 26/2022

V

 

 

Základná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka – jarný termín 2022:

 

NEJz 01/2022

V

 

N – nevyhovel/a

V – vyhovel/a