Otvorenie školského roka

Má informatívny charakter. Vo vestibule Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves budú zoznamy poslucháčov s uvedením dátumu prvého stretnutia. V tom istom čase budú na internete zverejnené zoznamy poslucháčov v ročníkoch s uvedením dátumu prvého stretnutia. Na prvé stretnutie je potrebné prísť. Na prvé stretnutie je potrebné priniesť aj doklad o zaplatení kurzu.

Otvorenie školského roka 2021/2022 - 2.september o 10:00 - žiaci 1.-4. ročníka AJ
     6.september o 16:00 - základný kurz 0.-2. ročník anglický jazyk
                                      stredný kurz 3.-4. ročník anglický jazyk
     7.september o 16:00 - vyšší 5.-6. ročník a prípravný kurz na B2, C1 anglický jazyk, prekladový seminár, konverzačné kurzy
     9.september o 14.00 - všetky ostatné kurzy a jazyky
     9.september o 16.00 - Smižany
     14.september o 16.00 - Spišské Podhradie

Otvorenie školského roka má informatívny charakter. V uvedené dátumy a časy budú vo vestibule školy vyvesené zoznamy uchádzačov s uvedením vyučovacích dní a prvého stretnutia, na ktoré je potrebné prísť. Tieto zoznamy budú k dispozícii aj na internetovej stránke www.jssnv.sk.

 

ZOZNAMY ŽIAKOV:

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Španielsky jazyk

Taliansky jazyk

Japonský jazyk

Pobočka SMIŽANY