Zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Mgr. Miriam Dovalová

riaditeľka,

učiteľka ANJ, NEJ

   dovalova@jssnv.sk

               js@jssnv.sk

0905 727 558

 

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Dominika Bašistová

učiteľka ANJ

   basistova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Lucia Bobková

učiteľka ANJ, NEJ

    bobkova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Veronika Bosáková

učiteľka ANJ

    bosakova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Lucia Dzurillová

učiteľka ANJ

  dzurillova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. et Mgr. Eva Hudáková

učiteľka ŠPJ

   hudakova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Stanislava Hudranová

učiteľka ANJ

  hudranova@jssnv.sk

0917 801 457

PaedDr. Silvia Kozubová

učiteľka NEJ

   kozubova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Daniela Lozanová

učiteľka TAJ

    lozanova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Zuzana Mačupová

učiteľka ANJ

  gardosova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Petra Rentková učiteľka ANJ     rentkova@jssnv.sk 0917 801 457

Mgr. Daša Rutkayová

učiteľka ANJ

   rutkayova@jssnv.sk

0917 801 457

Hiroko Švec

lektorka JPJ

      hirosvec@gmail.com

0917 801 457

Mgr. Ľudmila Tišerová učiteľka NEJ       tiserova@jssnv.sk 0917 801 457

Mgr. Monika Vdovjáková

učiteľka ANJ

vdovjakova@jssnv.sk

0917 801 457

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Brutovská

upratovačka

 

 

Anastázia Melušová

hospodárka

 

 

Ing. Radovan Papcun

technik

       papcun@jssnv.sk

 

Daniela Spišáková

mzdová účtovníčka

   spisakova@jssnv.sk

0905 727 559