Zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Mgr. Miriam Dovalová

riaditeľka,

učiteľka ANJ, NEJ

    dovalova@jssnv.sk

                js@jssnv.sk

0905 727 558

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Dominika Bašistová, PhD.

učiteľka ANJ

   basistova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Asmita Bilash

lektorka ANJ

  asmibb21@gmail.com

0917 801 457

Mgr. Lucia Bobková

učiteľka ANJ, NEJ

    bobkova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Lucia Dzurillová

učiteľka ANJ

  dzurillova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Lenka Gavelová

učiteľka ANJ

  gavelova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Stanislava Hudranová

učiteľka ANJ

  hudranova@jssnv.sk

0917 801 457

PaedDr. Silvia Kozubová

učiteľka NEJ

   silviakuk@yahoo.com

0917 801 457

Mgr. Daniela Lozanová

učiteľka TAJ

    daniela.a.lozanova@gmail.com

0917 801 457

Mgr. Zuzana Mačupová

učiteľka ANJ

  gardosova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Petra Rentková

učiteľka ANJ

    rentkova.petra@jseznam.cz

0917 801 457

Mgr. Daša Rutkayová

učiteľka ANJ

   rutkayova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Alexandra Ružbacká

učiteľka ANJ

    ruzbacka@jssnv.sk

0917 801 457

Hiroko Švec

lektorka JPJ

  hirosvec@gmail.com

0917 801 457

Mgr. Ľudmila Tišerová

učiteľka NEJ

      tiserova@jssnv.sk

0917 801 457

Mgr. Monika Vdovjáková

učiteľka ANJ

vdovjakova@jssnv.sk

0917 801 457

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Brutovská

upratovačka

 

 

Anastázia Melušová

hospodárka

melusovasose@gmail.com

 

Ing. Radovan Papcun

technik

       papcun@jssnv.sk

 

Daniela Spišáková

mzdová účtovníčka

   spisakova@jssnv.sk

0905 727 559