Zamestnanci

Vedenie školy

Ing. Mgr. Miriam Dovalová

riaditeľka,

učiteľka ANJ, NEJ

dovalova@jssnv.sk

js@jssnv.sk

0905 727 558

 

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Lucia Bobková

učiteľka ANJ

bobkova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Lucia Dzurillová

učiteľka ANJ

dzurillova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mariana Meneses Fernandez

učiteľka ŠPJ

meneses@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Zuzana Gardošová

učiteľka ANJ

gardosova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Eva Hudáková

učiteľka ŠPJ

hudakova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Stanislava Hudranová

učiteľka ANJ

hudranova@jssnv.sk

 0917 801 457

PaedDr. Silvia Kozubová

učiteľka NEJ

kozubova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Justína Kurillová

učiteľka ANJ

kurillova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Daniela Lozanová

učiteľka TAJ

lozanova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Anna Majerechová

učiteľka JPJ

majerechova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Daša Rutkayová

učiteľka ANJ

rutkayova@jssnv.sk

 0917 801 457

Mgr. Monika Vdovjáková

učiteľka ANJ

Sp. Podhradie

vdovjakova@jssnv.sk

 0905 727 558

 

 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci

Daniela Spišáková

mzdová účtovníčka

spisakova@jssnv.sk

0905 727 559

Anastázia Melušová

hospodárka

 

0905 727 559

 Ing. Radovan Papcun

technik

papcun@jssnv.sk

 

Mária Brutovská

upratovačka