Oznamy

Výsledky písomnej časti štátnej jazykovej skúšky z dňa 11.10.2019

Výsledky písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky

z anglického jazyka – jesenný termín 2019

 

Vysvetlivky: V – vyhovel/a

                     N – nevyhovel/a

číslo zápisu výsledok
ANJz 16/2019 V
ANJz 17/2019 V

Výsledky písomnej časti všeobecnej štátnej jazykovej skúšky

z anglického jazyka – jesenný termín 2019

Vysvetlivky: V – vyhovel/a

                     N – nevyhovel/a

číslo zápisu výsledok
ANJv 03/2019 V
ANJv 15/2019 V
ANJv 16/2019 V
Otvorenie školského roka

Má informatívny charakter. Vo vestibule Gymnázia, Javorová 16, Spišská Nová Ves a vo vestibule ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch budú zoznamy poslucháčov s uvedením dátumu prvého stretnutia. V tom istom čase budú na internete zverejnené zoznamy poslucháčov v ročníkoch s uvedením dátumu prvého stretnutia. Na prvé stretnutie je potrebné sa dostaviť kvôli upresneniu vyučovacích dní a času kurzov.

 

kurzy pre žiakov ZŠ: 2. september 2019 o 11.30 – 1. – 4. ročník žiaci

kurzy na pobočke v Smižanoch: 3. september 2019 o 16.00

pre dospelých a študentov:          

4. september 2019 o 16.30 hod. –  základný kurz pre všetky jazyky – 0., 1., 2. ročník

5. september 2019 o 16.30 hod. –  stredný, vyšší a prípravný kurz, konverzačné kurzy, prekladový seminár, iné kurzy z ponuky, všetky jazyky

Zrušenie výučby

 

Dňa 24. a 25. septembra nebude prebiehať výučba v kurzoch nemeckého jazyka - 4. ročník a základná ŠJS s PaedDr. Kozubovou.  

Zmena učebne

Dňa 08.10.2019 (utorok) sa prekladový seminár a prípravný kurz na VŠJS -  vyučujúca

Ing. Mgr. Miriam Dovalová - vyučuje v učebni č. 52 (prízemie, druhá chodba vpravo).

Nevyučuje sa

V týždni od 14.10. do 18. 10. 2019 sa nevyučuje v kurze japonského jazyka.