Oznamy

Štátne jazykové skúšky

Termín podania prihlášok na základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického a nemeckého jazyka je do 31. marca 2022. Prihláška je kompletná, ak je riadne vyplnená, je k nej priložený štrukturovaný životopis v slovenskom jazyku a doklad o zaplatení príslušného poplatku. Viac informácií nájdete na www.jssnv.sk v sekcii Štátna jazyková skúška.

PREZENČNÁ VÝUČBA

Od pondelka 17.1. prechádzame naspäť na PREZENČNÉ vyučovanie v škole v režime OTP. Očkovaní a prekonaní donesú potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní k nahliadnutiu. Tí, ktorí ktorí nie sú očkovaní ani prekonaní, sa preukážu negatívnym testom vždy v pondelok alebo utorok (podľa rozvrhu hodín).

Okrem toho každý študent musí vždy na začiatku týždňa priniesť aj písomne vyhlásenie o bezpriznakovosti, ktoré nájdete na stránke školy v časti Tlačivá.

Rúška sú POVINNÉ!

V prípade otázok sa obráťte na svojho vyučujúceho.

Tešíme sa na Vás!

Spustenie online prihlášok

Od 15. júna 2021 je možné sa prihlásiť na kurzy v školskom roku 2021/2022 vyplnením online prihlášky alebo klasickej papierovej prihlášky.

Radi vás uvidíme na niektorom z našich kurzov.