Zápis poslucháčov

Zápis poslucháčov prebieha vždy v mesiaci  jún. Dodatočný zápis môže byť v auguste a pri voľných miestach až do 14. septembra. Nastúpiť do druhého polroka  je možné aj v mesiacoch január a február.

Do prvých a druhých  ročníkov sa poslucháči zapisujú na základe podania prihlášky a zaplatenia poplatku.

Do vyšších ročníkov je potrebné absolvovať aj zaraďovací pohovor alebo test, preto  je potrebná osobná účasť v čase zápisu alebo podľa dohody.

Do kurzov jazykovej školy sa môžete zapísať aj počas školského roka, ktorý práve prebieha, ak  je v danom kurze voľné miesto.

Podmienkou zápisu je vypísanie Prihlášky na štúdium a zaplatenie príslušného poplatku.

Prihlášku nájdete aj na našej stránke v sekcii Prihláška na štúdium.

Poplatok za štúdium v jazykovej škole sa skladá zo zápisného a školného.Podrobnosti sú uvedené v sekcii Poplatky.

Ďalľie informácie: 

TELEFONICKY: 0905 727 558,  053/3810188

MAILOM: js@jssnv.sk