Zápis poslucháčov

1. júl – 25. august 2022 – mejlom alebo online prihláška na www.jssnv.sk

26. august – 15. september 2022 – osobne, mejlom alebo online prihláška na www.jssnv.sk

Do vyšších ročníkov je potrebné absolvovať aj zaraďovací pohovor alebo test, preto  je potrebná osobná účasť v čase zápisu alebo podľa dohody.

Do kurzov jazykovej školy sa môžete zapísať aj počas školského roka, ktorý práve prebieha, ak  je v danom kurze voľné miesto.

Podmienkou zápisu je vypísanie Prihlášky na štúdium a zaplatenie príslušného poplatku.

Online prihlášku nájdete na našej www stránke. Prihlášku na stiahnutie nájdete v sekcii Štúdium / Prihláška na štúdium.

Poplatok za štúdium v jazykovej škole sa skladá zo zápisného a školného.Podrobnosti sú uvedené v sekcii Štúdium / Poplatky za štúdium.

Ďalšie informácie: 

TELEFONICKY: 0905 727 558,  0917 801 457

MAILOM: js@jssnv.sk