Rozvrhy

ROZVRH HODÍN   ANGLICKÝ JAZYK 2023/2024

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

PONDELOK

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bašistová

4. roč. žiaci sk. A

13

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bobková

1. roč. žiaci sk. A

74

 

14:30 – 16:00

Mgr. Dzurillová

3. roč. žiaci sk. A

72

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bobková

5. roč. študenti sk. A

74

 

16:15 – 17:45

Mgr. Dzurillová

Prípravný na ZŠJS

sk. A

72

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bobková

4. roč. dospelí

74

 

18:00 – 19:30

Mgr. Jurčíková

0. roč. dospelí

13

 

 

 

 

 

UTOROK

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bašistová

4. roč. žiaci sk. B

13

 

14:30 – 16:00

Mgr. Beck

2. roč. žiaci sk. A

12

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bobková

1. roč. žiaci sk. B

74

 

14:30 – 16:00

Mgr. Dzurillová

2. roč. žiaci sk. B

72

 

14:30 – 16:00

Mgr. Gavelová

3. roč. žiaci sk. B

51

 

14:30 – 16:00

Mgr. Hudranová

2. roč. žiaci sk. C

73

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bašistová

6. roč. študenti

13

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bobková

5. roč. študenti sk. B

74

 

16:15 – 17:45

Ing. Mgr. Dovalová

Prekladový seminár C1

12

 

16:15 – 17:45

Mgr. Dzurillová

4. roč. žiaci sk. C

72

 

16:15 – 17:45

Mgr. Hudranová

Prípravný na ZŠJS

sk. B

73

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bašistová

Prípravný na VŠJS

13

 

18:00 – 19:30

Asmita Bilash

Konverzačný kurz

72

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bobková

Prekladový seminár B2

Sk. B

74

 

18:00 – 19:30

Ing. Mgr. Dovalová

6. roč. dospelí

12

 

 

 

 

 

STREDA

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bobková

1. roč. žiaci sk. A

74

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bašistová

4. roč. žiaci sk. A

72

 

14:30 – 16:00

Mgr. Dzurillová

3. roč. žiaci sk. A

13

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bobková

5. roč. študenti sk. A

74

 

16:15 – 17:45

Mgr. Dzurillová

Prípravný na ZŠJS

sk. A

72

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bobková

4. roč. dospelí

74

 

18:00 – 19:30

Mgr. Jurčíková

0. roč. dospelí

13

 

18:00 – 19:30

Ing. Mgr. Dovalová

Prekladový seminár B2

Sk. A

12

 

 

 

 

 

ŠTVRTOK

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bašistová

4. roč. žiaci sk. B

13

 

14:30 – 16:00

Mgr. Beck

2. roč. žiaci sk. A

12

 

14:30 – 16:00

Mgr. Bobková

1. roč. žiaci sk. B

74

 

14:30 – 16:00

Mgr. Dzurillová

2. roč. žiaci sk. B

72

 

14:30 – 16:00

Mgr. Gavelová

3. roč. žiaci sk. B

51

 

14:30 – 16:00

Mgr. Hudranová

2. roč. žiaci sk. C

73

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bašistová

6. roč. študenti

13

 

16:15 – 17:45

Mgr. Bobková

5. roč. študenti sk. B

74

 

16:15 – 17:45

Mgr. Dzurillová

4. roč. žiaci sk. C

72

 

16:15 – 17:45

Mgr. Hudranová

Prípravný na ZŠJS

sk. B

73

 

17:30 – 19:00

Ing. Mgr. Dovalová

6. roč. dospelí

12

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bašistová

Prípravný na VŠJS

13

 

18:00 – 19:30

Asmita Bilash

Konverzačný kurz

72

 

18:00 – 19:30

Mgr. Bobková

Prekladový seminár B2

Sk. B

74

 

 

 

 

 

ROZVRH HODÍN   NEMECKÝ JAZYK 2023/2024

 

 

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

UTOROK

 

16:00 – 17:30

PaedDr. Kozubová

0. ročník

95

 

 

 

 

 

STREDA

 

16:00 – 17:30

PaedDr. Kozubová

0. ročník

95

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH HODÍN   TALIANSKY JAZYK 2023/2024

 

 

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

UTOROK

 

16:00 - 19:00 

Mgr. Lozanová

0. ročník

94

ROZVRH HODÍN   ŠPANIELSKY JAZYK 2023/2024

 

 

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

UTOROK

 

16:30 - 19:40 

Mgr. Holczová

0. ročník

75

ROZVRH HODÍN  JAPONSKÝ  JAZYK 2023/2024

 

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

PONDELOK

 

18:30 – 20:00

Hiroko Švec

2. ročník (online)

 

 

 

 

 

 

PIATOK

 

16:00 – 17:30

Hiroko Švec

2. ročník (online)

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH HODÍN   ANGLICKÝ JAZYK 2023/2024

SMIŽANY

 

DEŇ

ČAS

VYUČUJÚCI

KURZ/UČEBŇA

PONDELOK/STREDA

 

14:00 – 15:30

Mgr. Jurčíková

1. ročník žiaci

4

UTOROK/ŠTVRTOK

 

14:00 – 15:30

Mgr. Jurčíková

2. ročník žiaci

4

 

15:45 - 17:15

Mgr. Jurčíková

4.ročník žiaci

4

 

17:30 – 19:00

Mgr. Jurčíková

6.ročník žiaci

4