Povinné zverejňovanie

Povinné informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. škola uverejňuje na portáli úradu KSK.