Kurzy v školskom roku 2023/2024

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA: 

Žiaci základných škôl  (11-15 rokov)
1. ročník - učebnica: Full Blast Plus 1
2. ročník - učebnica: Full Blast Plus 1, 2
3. ročník - učebnica: Full Blast Plus 2, 3
4. ročník - učebnica: Full Blast Plus 3, 4

Študenti stredných škôl

5. ročník - učebnica: Full Blast Plus 4, Pioneer B2

6. ročník - učebnica: Pioneer B2

Dospelí,  študenti vysokých  škôl

0. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary 

1. ročník - učebnica: English File Third Edition Elementary
2. ročník - učebnica: English File Third Edition Pre-Intermediate
3. ročník - učebnica: English File Third Edition Pre-Intermediate, Intermediate 4th Edition
4. ročník - učebnica: English File Third Edition Intermediate 4th Edition
5. ročník - učebnica: English File Third Edition Upper-Intermediate
6. ročník - učebnica: English File Third Edition Upper-Intermediate

Prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku:
Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín na úrovni B2, B2+ a precvičenie testovacích techník. 

Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku:
Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1. a precvičenie testovacích techník. 

Konverzačný kurz - pokračujúci po ukončení stredného kurzu: Materiály zamerané na  čítanie a počúvanie s porozumením, rozvoj rozprávania v bežnej komunikácii na úrovni B1-B2.

Špeciálny prekladový seminár: materiály zamerané na rozvoj zručností pri preklade do anglického jazyka. Precvičovanie písania esejí. Úroveň B2 – C2.1.


Špeciálny konverzačný kurz pre maturantov úroveň B2- English Longman Exam Activator B2 a doplnkové materiály zamerané na rozvoj všetkých jazykových zručností a testovacích techník úroveň B2.

KURZY NEMECKÉHO JAZYKA


0. ročník - učebnica: Menschen A1

1. ročník - učebnica: Menschen A1 – A2
2. ročník - učebnica: Menschen A2
3. ročník - učebnica: Menschen B1
4. ročník - učebnica: Menschen B1, EM  Neu Brückenkurs 
5. ročník - učebnica: EM  Neu Brückenkurs - Hauptkurs
6. ročník - učebnica: EM  Neu Brückenkurs – Hauptkurs, EM Neu Abschlusskurs


 

Prípravný ročník na základnú štátnu jazykovú skúšku:
Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií nemecky hovoriacich krajín na úrovni B2, B2+ a precvičenie testovacích techník. 

Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku:
Doplnkové materiály na rozvoj počúvania, čítania, písania, prekladu a materiál z oblasti reálií nemecky hovoriacich krajín na úrovni C1.2, C2.1. a precvičenie testovacích techník. 

 

KURZ TALIANSKEHO JAZYKA


0. ročník - učebnica: J. Janešová: Italština nejen pro samouky, Progetto italiano livello A1/ A2  

1. ročník - učebnica: J. Janešová: Italština nejen pro samouky, Progetto italiano livello A1/ A2  

2. ročník - učebnica: J. Janešová: Italština nejen pro samouky, Progetto italiano livello A1/ A2  

Konverzačný kurz - pokračujúci po ukončení základného kurzu: Materiály zamerané na  čítanie a počúvanie s porozumením, rozvoj rozprávania v bežnej komunikácii na úrovni B1.

KURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA

 

0. ročník - učebnica: Nuevo Prisma A1, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A1.

1. ročník - učebnica: Nuevo Prisma A1 – A2, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A1 – A2.
2. ročník - učebnica: Nuevo Prisma A2, doplnkový materiál na rozvoj rozprávania na úrovni A2

 

 

KURZ JAPONSKÉHO JAZYKA

 

0. ročník – učebnica: Genki I. – Integrated Elementary Japanese Course

1. ročník – učebnica: Genki I. – Integrated Elementary Japanese Course

2. ročník – učebnica: Genki I. – Integrated Elementary Japanese Course

 

KURZ FRANCÚZSKEHO JAZYKA

0. ročník – učebnica: Soda 1.

1. ročník – učebnica: Soda 1.