Kontakt

Adresa:    Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves 

Telefón:  riaditeľka: 0905 727 558

              zborovňa: 0917 801 457

             mzdová účtovníčka: 0905 727 559

e-mail: js@jssnv.sk

číslo účtu: SK92 8180 0000 0070 0035 4759

IČO  355 38 791

DIČ   2021 590 109

 

V prípade záujmu o zanechanie spätnej väzby môžete využiť náš dotazník spokojnosti.