Prihláška na štúdium

Zápis poslucháčov prebieha vždy v mesiaci  jún. Dodatočný zápis môže byť v auguste a pri voľných miestach až do 14. septembra. Nastúpiť do druhého polroka  je možné aj v mesiacoch január a február. Nastúpiť je možné do ktoréhokoľvek ročníka na základe vstupného zatrieďovacieho testu alebo osobného pohovoru. Podmienkou zápisu je vypísanie Prihlášky na štúdium a zaplatenie príslušného poplatku.