Štúdium

Jazykové vzdelávanie v kurzoch cudzích jazykov :

\n\n

  - anglickom

\n\n

  - nemeckom

\n\n

  - španielskom

\n\n

  - talianskom

\n\n

  - francúzskom

\n\n

Jazykové vzdelávanie je prístupné všetkým vo veku od 10 rokov, horná hranica nie je obmedzená.

\n\n

Vyučovanie v kurzoch  je od septembra do júna 2 x 2 hodiny týždenne v čase od 14.30 hod. do 19.45 hod.

\n\n

Prečo sa učiť cudzie jazyky u nás?

\n\n

1. široká ponuka kurzov cudzích jazykov

\n\n

2. súvislé a na seba nadväzujúce jazykové vzdelávanie

\n\n

3. cudzí jazyk sa naučíte kvalitne

\n\n

4. kvalifikovaní vyučujúci

\n\n

5. pútavé formy práce

\n\n

6. primerané ceny